آلبوم تصویری / بازدید محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از سه واحد تولیدی و صنعتی در ارومیه