وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه ماکو:

برنامه‌های توسعه‌ای آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت و مسکن گسترش می یابد

برنامه‌های توسعه‌ای آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت و مسکن گسترش می یابد
وزیر راه و شهرسازی گفت: امید می‌رود با افتتاح پروژه های جدید و اتمام برنامه های در دست اقدام برنامه‌های توسعه‌ای آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت و مسکن را گسترش و شتاب دهیم تا مردم از زیرساخت‌های مطلوب تر استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمد اسلامی در بدو ورود به فرودگاه ماکو اظهار داشت: امید می‌رود با افتتاح پروژه های جدید و اتمام برنامه های در دست اقدام برنامه‌های توسعه‌ای آذربایجان غربی در حوزه زیرساخت و مسکن را گسترش و شتاب دهیم تا مردم از زیرساخت‌های مطلوب تر استفاده کنند.

وی بیان کرد: منطقه آزاد ماکو فرصتی بزرگ برای شکوفایی آذربایجان غربی است. به عنوان یک دروازه مهم کشور نقش موثری در آبادانی دارد.بهبود و توسعه زیرساخت های این منطقه از برنامه های ویژه وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث ساخت و تامین مسکن طرح اقدام ملی را پیگیر هستیم تا بتوان جمعیت مخاطب را از مسکن لازم بهره مند بسازیم.