استاندار شهریاری: اعتبارات پژوهشی متناسب با اولویتهای آذربایجان غربی تخصیص یابد

استاندار شهریاری:   اعتبارات پژوهشی متناسب با اولویتهای آذربایجان غربی تخصیص یابد
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی پژوهشی استان، بر ضرورت تخصیص این اعتبار متناسب با اولویتهای استان تاکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار می طلبد تا طرح های پژوهشی به شکلی کاربردی اولویت های استان از جمله کشاورزی، اشتغال و فناوری را مدنظر قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در سومین جلسه کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری با اشاره به ظرفیت های استان بویژه در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی استان برای نقش آفرینی جدی تر در توسعه استان باید تغییر راه بدهد. شیوه های امروزی علاوه بر هدر رفت منابع اشتغال و سودآوری لازم را نیز محقق نمی سازد.

حضرتی پر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گزارشی از عناوین و اولویت های پژوهشی استان ارائه نمود.

در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی آذربایجان غربی، اولویت های پژوهشی استان نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.