با حکم استاندار آذربایجان غربی؛

اعضای ستاد انتخابات آذربایجان غربی منصوب شدند

اعضای ستاد انتخابات آذربایجان غربی منصوب شدند
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در احکام جداگانه ای اعضای ستاد انتخابات استان را برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، رضا ابراهیمی، یحیی حسن خانی، عبدالله مددی، جعفر ذوالفقاری، سید داود ذاکر، منصور میرزایی، علی رزازی، عطالله طایفه شکاری ، سعید احمدی به ترتیب به عنوان: رئیس ستاد انتخابات، رئیس ستاد امنیت انتخابات، دبیر ستاد ، رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، رئیس کمیته حراست و استعلامات، رئیس هیات بازرسی، رئیس کمیته اطلاع رسانی، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد منصوب شدند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در یازدهم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.