بازدید سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری از کارخانه تولید شن و ماسه و قطعات بتنی سازمان همیاری شهرداری های استان

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از کارخانه تولید شن و ماسه و قطعات بتنی سازمان همیاری شهرداری های استان بازدید کرد.

پیمان آرامون صبح امروز به همراه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، از کارخانه تولید شن و ماسه و قطعات بتنی سازمان همیاری شهرداری های استان بازدید کرد.

این بازدید در راستای برنامه ریزی و آمادگی در جهت برگزاری نمایشگاه قطعات ساختمانی در استان انجام گرفت.