آلبوم تصویری/ نخستین نشست پارلمان مشورتی بانوان استان با حضور استاندار آذربایجان غربی و مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده- 98.6.3