معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: اقلام بهداشتی در بین افراد نیازمند جامعه توزیع می شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: اقلام بهداشتی در بین افراد نیازمند جامعه توزیع می شود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند رو به رشد شیوع بیماری کرونا در جامعه گفت: به منظوری جلوگیری از آسیب پذیری اقشار کم درآمد جامعه ، اقلام بهداشتی و ضد عفونی در بین این افراد بصورت رایگان توزیع می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، مصطفوی در جلسه تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعدادی از دستگاه های خدمات رسان و افراد خیر، اقلام بهداشتی و ضد عفونی تهیه و توسط سازمان های مردم در بین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی توزیع می شود.

وی با اشاره به تشدید روند شیوع بیماری کرونا در جامعه، اظهار داشت: امیدواریم مردم با رعایت اصول بهداشتی و کاهش تردد ها در قطع چرخه انتقال بیماری همکاری کنند.