بازدید مدیرکل بانوان و خانواده استانداری از مرکز جامع توانبخشی سالمندان فردوس ارومیه

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده استانداری از مرکز جامع توانبخشی سالمندان فردوس ارومیه
همزمان با هفته سلامت ، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از سالمندان مرکز جامع توانبخشی سالمندان فردوس ارومیه دیدار و دلجویی نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، همزمان با هفته سلامت ، بازدید پریسا علیلو مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و جمعی از مشاوران ادارات و دستگاههای اجرایی استان از مرکز جامع توانبخشی سالمندان فردوس ارومیه بازدی و با سالمندان این مرکز دیدار و دلجویی نمود.

در این بازدید مسائل و مشکلات و نیازمندیهای سالمندان این مرکز بررسی و خانم علیلو برای پیگیری و حل این مسائل قول مساعدت دادند.