تصویر|| بازدید دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از توانمندی های روستایی و عشایری آذربایجان غربی

رییس دفتر رییس جمهور صبح امروز از چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر بازدید کرد.

دکتر واعظی همچنین در خانه روستایی و غرفه های استان آذربایجان غربی در این نمایشگاه حضور یافت و از توانمندی های روستایی و عشایری استان بازدید کرد.