گزارش تصویری از عقد تفاهم نامه میزبانی ارومیه در لیگ ملتهای والیبال 2019