با حضور سفیر ترکیه در ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در تجارت با ترکیه بررسی شد

با حضور سفیر ترکیه در ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در تجارت با ترکیه بررسی شد
با حضور سفیر ترکیه در ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در تجارت با ترکیه بررسی شد .

دریا اورس در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی گفت: ایران و ترکیه 2 کشور دوست و برادر هستند که اشتراکات فرهنگی و اقتصادی دیرینه دارند و در سایه آنها می توان زمینه توسعه مراودات اقتصادی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات طرح شده در این جلسه به طور کامل در اختیار مدیران ارشد کشور ترکیه قرار می گیرد، اضافه کرد: طی چهار سال آینده بهبود شرایط و رفع دغدغه های موجود را شاهد خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه درصدد تغییر مسیر ترانزیت از ایران و ترکیه به مسیرهای دیگر شمال و جنوب هستند، گفت: باید با تامین زیرساخت ها زمینه رونق ترانزیت در مسیر قدیمی جاده ابریشم به ویژه در ایران و ترکیه را فراهم کنیم.

رضا حسینی تاکید کرد: حل مشکلات مرزی، بهبود وضعیت انتقال پول به کشور، کاهش هزینه های صادراتی و افزایش ارتباطات بین المللی از جمله مواردی است که می تواند در توسعه روابط بین 2 کشور اثرگذار باشد.

وی اظهار داشت: توسعه حمل و نقل با ترکیه، توسعه بازارچه ها و اعزام هیات های تجاری به استان های شرقی ترکیه سه ماموریت کلیدی آذربایجان غربی برای ارتقای روابط با ترکیه است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی برای تقویت ارتباط تجاری با ترکیه مصمم است، گفت: با انجام اقداماتی می توان زمینه افزایش مبادلات به 30 میلیارد دلار را فراهم کرد.