سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداردردیدارقائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور:

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداردردیدارقائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور:
در ستاد استانی مناسب سازی ، دستگاههای اجرایی و شهرداریها ملزم به رعایت الزامات مناسب سازی شده اند .

پیمان آرامون دردیدار قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشورگفت: رفع مشکلات افراد کم توان و معلول و فراهم ساختن امکانات برای تسهیل برقراری ارتباط و حضور فعال این قشر در جامعه از اهدافی است که در جلسات ستاد به آن تاکید می شود.
وی افزود: معلولین حرکتی و جانبازان بخشی از جامعه هستند و در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت میباشند و باید با مناسب سازی معابر و اماکن عمومی امکان ارتباط نزدیک با جامعه و محیط اطراف آنها را فراهم ساخت.
پیمان آرامون افزود: یکی از اصول اولیه زندگی حرکت و پویایی است و مشکلات و موانع ضمن گرفتن این حق طبیعی , مشکلات روحی را برای  این قشر از جامعه ایجاد میکند.
این مقام مسول با اشاره گزارشات دبیرخانه این کارگروه در خصوص وضعیت ارزیابی ساختمان های اداری و عمومی در حوزه مناسب سازی خاطرنشان ساخت:درآیین نامه های موجود در طراحی ساختمان ها ، معابر و راهها استانداردهای طراحی و احداث تاکید شده و باید توسط مدیران و مهندسان ناظر مورد توجه باشد.
خادم حسینی قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور نیزدراین جلسه از اصلاح آیین نامه مناسب سازی و ابلاغ آن درآینده نزدیک خبرداد و گفت: در این آیین نامه که با امضای معاون اول محترم رییس جمهور به تمامی استانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد به اختصاص ردیف بودجه اختصاصی در بودجه سال 98 دستگاههای اجرایی با موضوع مناسب سازی تاکید شده است و براساس آن پروژه عمرانی شهری و روستایی بدون رعایت الزامات این قانون اجرایی نمی شوند.