آلبوم تصویری / نشست معتمدین، برگزیدگان و فعالین سیاسی آذربایجان غربی با معاون سیاسی وزیر کشور