همایش ملی روز اصناف در آذربایجان غربی برگزار شد

همایش ملی روز اصناف صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در محل استانداری برگزار و در این همایش از روسای اتاق اصناف شهرستان ها تجلیل شد.

رضا حسینی در این همایش به نقش اصناف در رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اصناف به عنوان بازوان فعال و پرتحرک اقتصاد در زمانهای مختلف در خط مقدم فعالیت های اقتصادی نقشآفرینی می کنند.

وی در ادامه اصناف را آیینه و معرفی گر تمامی ظرفیت های استان عنوان کرد و بر حمایت از اصناف در جهت شکوفایی و استفاده بهینه از پتانسیل های بالقوه استان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان اینکه اصناف می توانند در تامین نیازهای ضروری مردم استان نیز نقش ویژه ای داشته باشند، افزود: اصناف می توانند از طریق بازارچه های مرزی استان نسبت به واردات اقلام مورد نیاز اقدام کنند.

ضرورت حرکت اصناف به سمت کسب و کارها و شیوه های بازاریابی نوین و آموزش و توانمندسازی اصناف از دیگر تاکیدات حسینی در این جلسه بود.

در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیسیون اصناف از سوی روسای اتاق اصناف شهرستان ها مطرح شد که مورد استقبال معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قرار گرفت و با دستور وی مقرر شد موضوع توسط مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری شود.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، 103 هزار و 391 واحد صنفی پروانه دار در سطح استان آذربایجان غربی و در زیربخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی مشغول به فعالیت هستند.