مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی :

طرح های توسعه گردشگری روستایی در اولویت کاری این دفتر است

طرح های توسعه گردشگری روستایی در اولویت کاری این دفتر است

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت : برای توسعه ، ایجاد اشتغال و توانمند نمودن دهیاری ها طرح های توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگراستان اجرا و در اولویت برنامه ها قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، عارف خدرلو در جلسه بررسی و ساماندهی وضعیت روستاهای هدف گردشگر که امروز در استانداری برگزار شد، گفت: تغییر ساختار زندگی و بعد خانوار باعث شده اشتغال سنتی جوابگو نیست و راهکار حل مشکلات اشتغال روستایی مستلزم ایجاد اشتغال جدید است که بوم گردی و ایجاد روستاهای هدف گردشگر برای جذب گردشگر یکی از راههای اشتغالزایی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اعتبار دهیاری ها محدود و ناکافی است، اظهار داشت: در صدد اجرای طرحهای گردشگری در روستاها برای پذیرش گردشگر در این روستاها هستیم.
 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در ادامه با بیان اینکه بیش از 2 هزار دهیاری در آذربایجان غربی وجود دارد گفت : امسال 5 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای دهیاری های استان اختصاص یافته بود که این میزان اعتبار برای طرحهای عمرانی روستاها، طرحهای گردشگری، و تجهیز ماشی آلات دهیاری ها هزینه می شود.

خدرلو با بیان اینکه به دنبال توانمندسازی دهیاری ها هستیم، گفت: از این پس اعتبار برای دهیاری هایی که طرح برای توسعه و اشتغالزایی روستایی ارائه نمایند اختصاص خواهد یافت.
 

در حال حاضر در آذربایجان غربی 48 روستای هدف گردشگر و 22 اقامتگاه بوم گردی فعال وجود دارد.