استاندار آذربایجان غربی در دیدار معاون وزیر کار:

آذربایجان غربی برای بهبود شاخص های توسعه ای به حمایت ویژه دولت نیازمند است

آذربایجان غربی برای بهبود شاخص های توسعه ای به حمایت ویژه دولت نیازمند است
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از کاهش سهمیه استان در تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، بهبود شاخص های توسعه ای استان را منوط به حمایت جدی دولت دانست.

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از کاهش سهمیه استان در تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، بهبود شاخص های توسعه ای استان را منوط به حمایت جدی دولت دانست.

کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال و کسب رتبه نخست فضای کسب و کار و رشد صادرات و سرمایه گذاری در آذربایجان غربی نشان می دهد که دولت تدبیر و امید برای توسعه و پیشرفت آذربایجان غربی برنامه ریزی نموده ولی انتظار می رود برای بهبود شاخص ها اعتباراتی درخور شان و جایگاه این مردم تخصیص یابد.