جلسه بررسی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان

جلسه بررسی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان
جلسه بررسی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری به ریاست حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی برگزار شد .

در این جلسه حسینی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی منسجم دستگاه های اجرایی استان در حوزه پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاه های اجرایی استان در  کنار اجرای برنامه های روزمره خود چند طرح در حوزه پروژه های اقتصاد مقاومتی طراحی و معرفی کنند.

وی ادامه داد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی با معرفی چند طرح اولویت دار، برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی ادامه داد : در اجرای این پروژه ها نباید بر اعتبارات دولتی تکیه شود و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام و احیای طرح های راکد را از اولویت های استان در سال جاری در بخش اقتصادی برشمرد .