مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آذربایجان غربی از طریق 111 به سوال ها پاسخ می دهد

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آذربایجان غربی از طریق 111 به سوال ها پاسخ می دهد
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آذربایجان غربی با هدف تعامل بیشتر بین مردم و دولت روز دوشنبه 6 اسفند از طریق سامانه تلفنی 111 / سامد/ به مشکلات مخاطبان این اداره کل پاسخ می دهد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آذربایجان غربی با هدف تعامل بیشتر بین مردم و دولت روز دوشنبه 6 اسفند از طریق سامانه تلفنی 111 / سامد/ به مشکلات مخاطبان این اداره کل پاسخ می دهد.

وی از ساعت 10 و نیم تا 11 و نیم صبح روز دوشنبه مورخ 6 اسفند در محل سامانه ارتباط مردم و دولت حضور می یابد و به طور مستقیم پاسخگوی تماس های همشهریان خواهد بود.

گفتنی است سامانه تلفنی 111 پیوند دو سویه بین مردم و دولتمردان را فراهم کرده است و مردم این استان می توانند از این طریق مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مسوولان در میان بگذارند.