بازدید وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار آذربایجان غربی از چند واحد سورت و بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و شرکت رویان پژوه در ارومیه