برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر سمن ها و سازمانهای مردم نهاد به ریاست طباطبایی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی

برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر سمن ها و سازمانهای مردم نهاد به ریاست طباطبایی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، سیدهادی طباطبایی در این جلسه سمن ها رو حلقه اتصال مردم و حاکمیت عنوان نمود و گفت: باید از ظرفیت سمن ها بیش از پیش استفاده شود.

وی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری سمن ها در پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت : سازمان های مردم نهاد در راستای کاهش آسیب های اجتماعی می توانند به عنوان بازو و همیار دولت عمل کنند لذا فعال کردن سمن های محلی در استان لازم و ضروری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی بر تخصصی کردن سمن های اجتماعی تاکید نمود و افزود: سمن های اجتماعی برای تاثیر گذاری بیشتر باید بصورت تخصصی فعالیت داشته باشند .

طباطبایی هدف از برگزاری چنین جلساتی را هم افزایی در بین سمن ها عنوان نمود و گفت : افزایش مشارکت پذیری و جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع از دیگر اهداف و نتایجی است که در صورت هم افزایی سازمانهای مردم نهاد حاصل میشود لذا تلاش خواهیم کرد این جلسات بصورت ماهانه برگزار شود.

وی همچنین اظهار داشت : از هفته آینده دوره های آموزشی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی برای مدیران و اعضای سازمان های مردم نهاد مرتبط برگزار خواهد شد.