اطلاعیه؛

ساعات کار ادارات آذربایجان غربی از روز دوشنبه ۱۷ تیرماه به حالت عادی باز می گردد

ساعات کار ادارات آذربایجان غربی از روز دوشنبه ۱۷ تیرماه به حالت عادی باز می گردد
با توجه به دستور العمل وزارت کشور، از روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعات کار ادارات آذربایجان غربی به حالت عادی برمی گردد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ با توجه به دستور العمل وزارت کشور، از روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعات کار ادارات آذربایجان غربی به حالت عادی برمی گردد.