دیدار محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با دریا اورس سفیر ترکیه در ایران

دیدار محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با دریا اورس سفیر ترکیه در ایران
در این دیدار درخصوص روند توسعه صادرات ، گسترش مناسبات فرهنگی و روند بازگشایی مرز کوزه رش سلماس بحث و تبادل نظر شد.