آلبوم تصویری/ بازدید استاندار آذربایجان غربی از واحد تولید کنسانتره /ارومیه