افتتاح بخشداری فیرورق شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی

افتتاح بخشداری فیرورق شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی
بخشداری فیرورق شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در اولین روز از هفته دولت با حضور مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی  بخشداری فیرورق افتتاح شد.

گفتنی است بخش فیرورق با بیش از  ۲۵ هزار نفر جمعیت، دارای 2 دهستان فیرورق جنوبی و شمالی و23 روستا بعنوان پنجمین بخش شهرستان خوی می باشد.