در چهارمین روز از هفته دولت صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه آب در پیرانشهر

آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه آب در پیرانشهر
در چهارمین روز از هفته دولت با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه آب کوی خیام ۲ در پیرانشهر آغاز شد.

در چهارمین روز از هفته دولت با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه آب کوی خیام ۲ در پیرانشهر آغاز شد.

برای اجرای این پروژه، ۱۶ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و با اتمام آن 580 خانوار و 2900 نفر از ساکنین منطقه از نعمت آب شرب بهره مند خواهند شد.