رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی:

ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دهم آذرماه آغاز می شود

ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دهم آذرماه آغاز می شود
رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه دهم آذرماه 1398 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16 آذرماه جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

مصطفوی در نشست فرمانداران استان که در محل استانداری برگزار شد، گفت: در اجرای ماده ی ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ی ۲۱ آئین نامه ی اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه دهم آذرماه 1398 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16 آذرماه جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: استان آماده برگزاری انتخابات شکوهمند است و از فرمانداران استان می خواهیم با رعایت اصل بی طرفی  قانون مداری زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.