آلبوم تصویری / بازدید میدانی دبیر کارگروه ملى احیای دریاچه ارومیه از تونل انتقال آب به این دریاچه

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه در بازدید از تونل انتقال آب به این دریاچه بازدید و درجریان آخرین وضعیت ترمیم و اتمام این تونل قرار گرفت.