معاون رییس جمهوری: زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود

معاون رییس جمهوری:  زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری با استقبال از پیشنهاد راه اندازی زنجیره های ارزش و تولید در آذربایجان غربی، گفت: زنجیره های پیشنهادی این استان در حوزه های کشاورزی و دامداری مورد حمایت قرار می گیرد.

«محمد امید» در دومین جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری افزود: کارشناسان استانی طرح های خود را در اولین فرصت آماده کنند تا با استفاده از منابع ملی گام های عملی در این راستا برداشته شود.

در ابتدای این جلسه «رضا حسینی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی پیشنهادی با عنوان «زنجیره های ارزش و تولید» در حوزه های مدیریت تولیدات کشاورزی و باغی، بسته بندی خشکبار، دامداری های صنعتی، بسته بندی عسل و راه اندازی گلخانه ها ارائه کرد که مورد توجه معاون رییس جمهوری قرار گرفت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد تا با استفاده از پنجره واحد سرمایه گذاری و همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی زمینه شکوفایی اقصاد در آذربایجان غربی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب در زمینه زیرساخت های روستایی اقدام های قابل توجهی انجام داده، افزود: آذربایجان غربی به ناحق در زیرساخت ها از میانگین کشوری پایین تر است.

«امید» با اشاره به اینکه باید منشا تولید و درآمد در روستا فراهم شود، اضافه کرد: عموماً در بخش اشتغال روستایی کشور موفق نبوده ایم اما با این وجود توجه و اهتمام دولت در این زمینه قابل توجه است.