آلبوم تصویری/ سمینار فرمانداران استان با ریاست استاندار آذربایجان غربی- 28 مهر 98