برگزاری جلسه ساماندهی مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه ساماندهی مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی با حضور معاون  استاندار آذربایجان غربی
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی، جلسه ساماندهی مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری اذربایجان غربی ، رضا حسینی در این جلسه که صبح امروز در استانداری ترتیب یافت ، بر طراحی، تدوین و تعریف شیوه نامه ای تاکید نمود که در آن ساختار فعالیت کارخانه ها، ساختار مالی تعاون روستایی، روش جایگزینی و محل دپو این محصولات تبیین و مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه بر تقویت صندوق ضمانت ، اعلام و اطلاع رسانی طرح تیپ مراکز خدمات کشاورزی، صدور حکم قضایی کلی در خصوص محصولات کشاورزی در حریم راهها تاکید کرد .
 
در این جلسه در خصوص مکان یابی سیب صنعتی(زیردرختی) حاشیه راههای ارومیه و شهرستانها ، آسیب شناسی تجربیات سنوات گذشته و احصا و رفع موانع و مشکلات موجود ، مشکلات در خصوص تصاحب حریم راهها بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد .