افتتاح همزمان طرح های توسعه خدمات زیربنایی روستایی با ۸۳.۸میلیارد تومان سرمایه گذاری در آذربایجان غربی

طرح های توسعه خدمات زیربنایی روستایی استان آذربایجان غربی امروز همزمان با تعدادی از استان های کشور از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، امروز همزمان با سومین روز از هفته دولت، چندین طرح توسعه خدمات زیربنایی روستایی در استان آذربایجان غربی با ۸۳.۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری در ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

برق رسانی به 10روستای فاقد برق با 5.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری، آبرسانی به ۴۹ روستای ارومیه با ۱۰.۸ میلیارد تومان، گازرسانی به ۴۹ روستای استان با ۵۹ میلیارد تومان، تکمیل راه روستایی داراب- دلزی در سلماس بطول ۶.۵ کیلومتر و ۲.۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری، 116 مرکز خدمات بهداشتی درمانی روستایی، توسعه پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در ۲۳۶ روستای استان و ۶.۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری پروژه هایی بودند که امروز در مراسمی با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی بصورت همزمان در روستای اوچ اولر ارومیه مورد بهره برداری قرار گرفت.