سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
برای کمک به عمران شهری باید سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی تسهیل شود.

پیمان آرامون در پنجمین جلسه کارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور که با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و اعضای این کارگروه در ارومیه برگزار شد گفت: رشد جوامع شهری و گسترش شهرها ضرورت توجه به حوزه های عمرانی و زیرساختی را دوچندان ساخته است و برای امکان پاسخگویی به این نیاز با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی که بیشتر شهرداریها با آن درگیرهستند باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های عمران شهری تسهیل شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی در پروژه های عمران شهری افزود: ساماندهی ترافیک ، تقویت سیستم حمل ونقل درون شهری، ساماندهی مبلمان و پسماند شهرها و روانسازی معابر از جمله حوزه های است که می توان با سرمایه گذاری و ایجاد یک شبکه توانمند سطح خدمات ارائه شده به مردم را ارتقاء داد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی بر حفظ اصالت و کالبد شهرها براساس معماری اسلامی تاکید کرد و اظهارداشت: در پروژه ها و طرح های شهری هرچه از این اصل و بنیان فاصله گرفتیم شاهد افزایش مشکلات و نارضایتی بوده ایم.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور نیز در این جلسه گفت: تدوین و اصلاح  شیوه نامه سرمایه گذاری در حوزه شهری سرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری را تسهیل خواهد کرد.

کوشش تبار افزود: این شیوه نامه براساس تغییر و تحولاتی که در ساختار شهرداری‌ها اتفاق افتاده بروزرسانی می شود و در جلسات کارگروه سعی داریم تا پایان شهریور ماه روند اصلاح آن به اتمام رسیده و برای ابلاغ به شهرداریهای کشور آماده شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: با افزایش هزینه‌های مدیریت شهری استفاده از سرمایه گذاری ها کمک حال شهردارایها خواهد شد.

سیف آله مطلبی افزود: در این این شیوه نامه باید سهم مشارکت و نحوه ثبت آن در دفاتر مالی و نقش شوراها در روند بررسی و تصویب بصورت شفاف و جامع دیده شود.