معاون استاندار آذربایجان غربی :

مباحث مربوط به جوانان از اولویتهای کاری دولت تدبیر و امید است

مباحث مربوط به جوانان از اولویتهای کاری دولت تدبیر و امید است
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: با وجود مسائل و مشکلات موجود اقتصادی و شرایط سخت کرونایی، دولت مباحث مربوط به جوانان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی امروز در سی و پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که با موضوع پیگیری مشکلات مربوط به ازدواج جوانان برگزار شد، گفت : دولت از سویی با شرایط خاص تحریم و محاصره اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر ماههاست که درگیر کرونا و شرایط سخت کرونایی است و همه اینها مسائل و مشکلاتی را برای دولت بوجود آورده که با وجود این موارد، رسیدگی و رفع مشکلات جوانان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های دولت تدبیر و امید بحث جوانان است، اظهار داشت: همواره مباحث مربوط به ازدواج و اشتغال، تحصیل و مسکن جوانان از اولویتهای کاری بوده و تلاش دستگاههای اجرایی در این خصوص قابل تحسین است.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه خواستار پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات جلسات قبلی این ستاد شد و گفت: برگزاری این جلسات برای بیان و ارائه راهکار و اتخاذ تصمیمات درست در خصوص جوانان و مشکلات مربوط به آنان است و مدیران کل دستگاههای متولی باید خود را موظف به حضور در جلسه این ستاد و اجرایی و پیگیری جدی مصوبات جلسه نمایند.

مصطفوی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس آمار با کاهش زاد و ولد روبرو هستیم ، گفت: اگر این روند ادامه یابد در سی سال آینده با مشکلات و چالش های اساسی روبرو خواهیم شد لذا باید سیاستهای جمعیتی مد نظر مقام معظم رهبری اجرایی و فرهنگسازی لازم در این خصوص توسط دستگاهها، نهادها و رسانه ملی صورت گیرد.

وی گفت : آمارها از کاهش ازدواج و افزایش طلاق حکایت میکند که نشان از وجود برخی مسائل و مشکلات در کشور است و ضروریست محققان عوامل و راهکارهای رفع این مسائل را مورد مطالعه ، بحث و بررسی قرار دهند.

در ادامه این جلسه در خصوص ازدواج جوانان، راههای تسهیل و مسائل و مشکلات پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد ، دستگاههای متولی گزارش کاری خود را در این خصوص ارائه و نمایندگان جوانان عضو مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان نیز به نمایندگی از جوانان به بیان برخی مسائل و مشکلات جوانان پرداختند.