دیدار مدیر شعب بانک ملی استان با استاندار آذربایجان غربی

دیدار مدیر شعب بانک ملی استان با استاندار آذربایجان غربی
استاندار آذربایجان غربی در دیدار با مدیر شعب بانک ملی استان و هیات همراه گفت: سیاست گذاری صحیح بانکها می تواند بسیاری از مشکلات واحدهای راکد را حل نماید

استاندار آذربایجان غربی :
 سیاست گذاری صحیح بانکها می تواند بسیاری از مشکلات واحدهای راکد را حل نماید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در دیدار با مدیر شعب بانک ملی استان و هیئت همراه گفت: بانکها اگر سیاست گذاری خوبی داشته باشند می توانند در خصوص حل مشکلات واحدهای راکد نقش آفرین باشند.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه باید در شرایط خاص نگاه ویژه و تدابیر خاصی اندیشیده شود، اظهار داشت: در بیشتر موارد با پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش می توان واحدهای راکد را به چرخه اقتصادی و مدار تولید بازگرداند.