مناقصه/ تهیه نقشه های پایه رقومی شهرهای نصرت آباد ، نلاس و ایواوغلی

مناقصه/ تهیه نقشه های پایه رقومی شهرهای نصرت آباد ، نلاس و ایواوغلی
مناقصه/ تهیه نقشه های پایه رقومی شهرهای نصرت آباد ، نلاس و ایواوغلی

به استناد موافقت نامه شماره 648678 مورخ 99/11/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد در خصوص تهیه نقشه های پایه رقومی شهرهای نصرت آباد ، نلاس و ایواوغلی با مقیاس 1:1000 به روش مستقیم زمینی و تهیه عکس هوائی توسط پهباد بر اساس طرح شماره 601غ1502017 به مبلغ هزار و صد میلیون ریال (1000 میلیون ریال بصورت اسناد خزانه اسلامی به سررسید 1402/6/21 و 100 میلیون ریال بصورت نقدی) اقدام نماید. فلذا از کلیه موسسات و شرکت های واجد صلاحیت و مورد تائید سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل می آید نسبت به ارائه رزومه کاری خود و همچنین قیمت پیشنهادی در پاکت های مجزا (پاکتهای الف و ب) حداکثر تا مورخه 99/12/26 اقدام و نسبت به تحویل آن به دبیرخانه حراست استانداری اقدام لازم را بعمل آورد. لازم بذکر است مبنای کلیه خدمات بر اساس شرح خدمات اجرائی موضوع دستورالعمل تعرفه های نقشه برداری سازمان برنامه و بودجه می باشد.
درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31972419 آقای مهندس جمشید مهدی بهشت تماس حاصل فرمائید.


دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان غربی