تاکید معاون استاندار آذربایجان غربی بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر

تاکید معاون استاندار آذربایجان غربی بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و فعال نمودن سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در اولین جلسه کمیته مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر در سالجاری که امروز در استانداری برگزار شد، گفت: با اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و فعال نمودن سازمانهای مردم نهاد ، مردم نسبت به موضوع حساس شده و نقش اساسی را در مقابله و مبارزه با این پدرده شوم اجتماعی ایفا میکنند .

وی افزود: اعتیاد به مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی هر جامعه ای است و برای مبارزه، درمان و همچنین پیشگیری از این بلای خانمان سوز بعد از انقلاب اقدامات خوبی صورت گرفته که در این خصوص پیشگیری بهترین راه برای مقابله با این آسیب اجتماعی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه در بحث پیشگیری از ابتلا به موادمخدر، اقدامات فرهنگی موثر و ضروری هستند از متولیان و دستگاههای فرهنگی خواست اولویت کاری خود را امسال در این خصوص و برای مبارزه با این پدیده خانمان سوز طراحی و برنامه ریزی نمایند.

مصطفوی با بیان اینکه آذربایجان غربی به لحاظ مرزی بودن بیشتر در معرض این آسیب قرار دارد، اظهار داشت: علی رغم تلاشهای نیروهای امنیتی، ارتشی و قضایی، همچنان در معرض خطر این آسیب هستیم و باید برای مبارزه با این امر بیش از پیش تلاش کرده و از پتانسیل و توان سازمانهای مردم نهاد و تشکل های غیردولتی بهره بگیریم.

وی همچنین برآموزش و افزایش آگاهی های مردم در خصوص پدیده شوم مواد مخدر تاکید نمود وگفت: خوشبختانه در این خصوص طرح یاریگران زندگی اجرا می شود و ضروریست آموزش و پرورش در این خصوص و برای آموزش بیشتر برنامه ریزی نماید.


طباطبایی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه اظهار داشت: تخصصی نمودن سازمانهای مردم نهاد یکی از اهداف ماست تا ضمن شبکه سازی بین سازمانهای مردم نهاد همسو و تخصصی برای هماهنگی بیشتر بین سمن ها ، بیش از پیش از توان و پتانسیل سازمان های مردم نهاد بهره گرفته شود.