نیروی انسانی موتور محرکه هر سازمان است و توجه به آن توسعه سازمان مربوطه را در پی دارد

نیروی انسانی موتور محرکه هر سازمان است و توجه به آن توسعه  سازمان مربوطه را در پی دارد
مدیرکل دفتر شهری استانداری آذربایجان غربی گفت: نیروی انسانی موتور محرکه هر سازمان است و توجه به آن توسعه آن سازمان را در پی دارد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، سیف اله مطلبی در کارگاه آموزشی ویژه مسئولین امور اداری و کارگزینی شهرداریهای استان که در استانداری برگزار شد، نیروی انسانی رو موتور محرکه هر سازمان عنوان نمود و گفت : در هر جامعه ای توسعه در سایه توجه به نیروی انسانی آن سازمان، نهاد و اداره محقق می شود.

وی افزود: چنانچه یک نیروی انسانی متخصص در جایی که تخصص و مهارت لازم را ندارد به کار گرفته شود باعث هدر رفت انرژی و سرمایه می شود .


 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری ادامه داد : امروزه یکی از مشکلات اساسی شهرداریها بحث نیروی انسانی بخصوص نیروهای انسانی قراردادی و تبعیض هایی است که در پرداخت حقوق و دستمزدها اعمال میشود که باید در این راستا و برای ساماندهی وضعیت قراردادیها قدم اساسی برداشته شود.

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین امور اداری و کارگزینی شهرداریهای استان در خصوص رفع ابهام از بخشنامه های سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در زمینه امور اداری و نیروی انسانی بر گزار شد.