آلبوم تصویری/ جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی