معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار افزایش اعتبارات ملی برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار افزایش اعتبارات ملی برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان شد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در خصوص صورتهای مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای سال 1398 با اشاره به اتمام 30طرح آبرسانی در استان و اجرای 5 طرح در این حوزه گفت: برای اتمام این طرح ها هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که ضروری است در این زمینه اعتبارات ملی بصورت ویژه برای اجرای این طرح ها اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح آرسانی شهرستان بوکان نیز گفت: برای اجرای این طرح 300 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

آیدین رحمانی با بیان اینکه حجم مخازن تامین آب پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و نیازمند 1500 هزار مترمکعب مخازن جدید در استان هستیم، گفت: برای حل این مشکل نیز نیازمند تخصیص ردیف اعتباری ملی هستیم.