برگزاری جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست بهنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد.

بازنگری در توزیع سهمیه ارزی وارداتی در بازارچه های مرزی استان ، تصمیم گیری در خصوص درخواست برخی از شرکت های تعاونی مرزنشینی جهت خروج کالاها به خارج از استان، بررسی و تعیین یکپارچه مدارک و مستندات مود نیاز ، بررسی و تعیین یکپارچه مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور و تمدید ثبت آماری در بازارچه های مرزی استان، بررسی نحوه واردات پیله ورانی که قبلا اقدام به صادرات و متعاقبا دریافت ثبت آماری نموده اند، ولی در حال حاضر حایز شرایط لازم برای داشتن کات پیله وری نمی باشند از مواردی بود که در این جلسه بررسی و تصمیم گیری شد.