رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

آیین اسلام جامع ترین نظام تربیتی و جامع ترین نظام حقوقی کودک را بیان کرده است

آیین اسلام جامع ترین نظام تربیتی و جامع ترین نظام حقوقی کودک را بیان کرده است
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در مراسم افتتاح دهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک که بصورت ویدیو کنفراس و با حضور استاندار آذربایجان غربی و معاون حقوق بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد گفت: حقوق کودک مسئله بسیار با اهمیتی است که در مورد آن بحث زیاد شده است. همه ما دوران کودکی را تجربه کرده ایم، این دوران از مراحل بسیار حساس حیات بشری که شخصیت انسان در این دوره شکل می گیرد و عمده هم و غم خانواده ها این است که اطفال و فرزندان خود را در عنفوان کودکی درست پرورش و آموزش دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی اکبر گروسی افزود: حقوق کودک علاوه بر حقوق داخلی دارای جنبه بین المللی است و مجموعه ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از کودکان تمرکز دارد، کنوانسیون حقوق کودک مهم ترین سند حقوق بین المللی برای کودکان است که متضمن مصادیق زیادی از حقوق کودکان است.
 
وی ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم آموزش مدیران و دست اندرکاران و ضرورت آشنا ساختن آنها با حقوق کودکان است چرا که منابع قوانین به تنهایی ضامن اجرای آنها نیست بلکه آشنایی مجریان و مدیران با قوانین و مقررات مربوط به کودکان امری قراردادی است و به اجرای درست قوانین سرعت می دهد. 
 
این مقام قضایی با اشاره به تاکید اسلام به حقوق کودکان گفت: اسلام به عنوان دین کامل پیش از همه ادیان و مکاتب به حقوق کودکان توجه کرده، آیات متعددی از قرآن کریم و روایات فراوان از ائمه و پیامبر اکرم (علیهم اسلام) به صراحت تکالیف والدین را نسبت به کودکان از جنبه های مالی و معنوی و تربیتی تعیین کرده است.
 
رئیس کل دادگستری استان به اهمیت آموزش کودکان تاکید کرد و افزود: مسئولین آموزش و پرورش و معلمان و آموزگاران بیشترین ارتباط را با کودکان دارند و توصیه می شود که مسائل تربیتی کودکان را اولویت رویکرد و نیازهای خود قرار دهند و با آموزش مسائل حقوقی به دانش آموزان و رعایت حقوق کودکان، انسان هایی سالم تر، مسئولیت پذیرتر و کارآمدتری را تربیت کرده و به جامعه تحویل دهند. 
 
وی ادامه داد: امروز نهادهای متعددی در حوزه حقوق کودک و خانواده کار می کنند که باید ارتباط منسجمی بین آنها برقرار شود تا آموزش ها به شکل منظم و هماهنگ انجام و تربیت بدرستی شکل بگیرد چرا که تعارض و تضاد در آموزش ها و عدم ارتباط نهادهای مسئول با خانواده در تربیت کودک و شکل گیری شخصیت او مشکل جدی ایجاد می کند.
 
گروسی در ادامه اظهار داشت : برای کاستن پرونده های مربوط به بزه کاری باید چاره ای اندیشه کرد. بر اساس بررسی های صورت گرفته در محاکم و کانون اصلاح و تربیت بیشترین  جرائم کودکان در استان سرقت، قتل و ضرب و جرحاست و مهم ترین علت ارتکاب این جرایم مشکلات اقتصادی و در کنار آن مباحث فرهنگی و خانوادگی است.
 
وی افزود: علاوه بر همه زمینه های بزهکاری کودکان، رشد تکلنولوژی و فضای مجازی بشدت در تاثیر پذیری کودک و سوق دادن وی بر ارتکاب جرم موثر است. 
 
رئیس کل دادگستری استان به روند خاص رسیدگی به اتهام کودکان در محاکم اشاره کرد و گفت:  در محاکم برای کودکان پرونده شخصیت تشکیل می شود، محاکمه و جریان دادرسی با حضور مشاوران انجام می گیرد و کودکان در زندان در طرح طبقه بندی قرار می گیرند و از تماس آنان با مجرمان خطرناک و با سابقه و بزرگسال حتی الامکان پیشگیری می شود و آموزش کودکان بر اساس برنامه درسی مدارس هنگام تحمل کیفر ادامه می یابد و کودکان بزهکار در کارگاههای حرفه آموزی شرکت می کنند و پروانه  تخصصی دریافت می کنند.
 
این مقام قضایی هشدار داد: اگر کودکان بزهکار امروز حمایت نشوند، در آینده ممکن است باندهای مختلف تبهکاری را تشکیل بدهند. لذا  باید بیشتر تحت مراقبت ویژه قرار گیرند چرا که برخوردها تنها بر اساس قوانین قضایی کافی نیست و همه نهادها و بطور کلی مراقبت از کودکان وظیفه ای فرا قوه ای است.
 
 گروسی گفت: قوه قضائیه هم در زمینه های حقوق کودک اهتمام جدی دارد و ارتباط مستمری با یونیسف دارد و طرح هایی را تصویب و اجرا کرده است منجمله مطالعاتی بنیادین در خصوص حقوق کودک انجام داده که ماحصل آن دهها اثر تحقیقی و کتاب ارزشمند در زمینه حقوق کودک و کودکان بزه دیده است و لوایح متعددی را نیز تهیه و پیشنهاد داده است.