حضور مدیران استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی

حضور مدیران  استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی
حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی/ یکشنبه مورخ 12خرداد 1398

حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی/ یکشنبه مورخ 12خرداد 1398

🔸 مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی   از ساعت 9:30 لغایت 10:30 

🔸 مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  از ساعت 11 لغایت 12

🔸 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی از ساعت 12:30 لغایت 13:30

روز یکشنبه مورخ 12/3/1398 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 پاسخگوی تماس های مردمی خواهد بود .

🔺درراستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی،  مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی   ، مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد ) و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهد بود .