معاون استاندار آذربایجان غربی:

مسئولان فضای لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی را فراهم کنند

مسئولان فضای لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی را فراهم کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: اگر تخلفی در برنامه زمان بندی اجرایی پروژه‌ها مشاهده شود بایستی زمین به اراضی ملی بازگردد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه ظهر روز سه شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست اظهار داشت: اگر تخلفی در برنامه زمان بندی اجرایی پروژه‌ها مشاهده شود بایستی زمین به اراضی ملی بازگردد.

 

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها بایستی برنامه‌های زمان بندی اجرای پروژه‌ها را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: زمین‌هایی که پس گرفته شده‌اند بایستی در مراحل بعدی در اختیار دیگر سرمایه‌گذاران و تحقق دیگر پروژه‌ها قرار گیرد.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مسئولان باید فضا برای سرمایه‌گذاران واقعی را ایجاد کنند، گفت: توجه به بدقولی سرمایه‌گذاران قبلی و کذایی نباید در روند اعطای زمین به سرمایه‌گذاران آینده خللی ایجاد کند.

 

وی با بیان اینکه بایستی بورکراسی‌های زائد حذف شوند، تصریح کرد: پیش از اعطای زمین به سرمایه‌گذاران باید این افراد احصا شده و اهلیت آنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

در این جلسه وضعیت تعدادی از پروژه های عمرانی در شهرستان های مختلف از حیث محیط زیست، میراث فرهنگی و دیگر موارد قانونی مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.