بازدید استاندار آذربایجان غربی از نصب سامانه کمک ناوبری DVOR/DME فرودگاه شهید باکری ارومیه

بازدید استاندار آذربایجان غربی از نصب سامانه کمک ناوبری DVOR/DME فرودگاه شهید باکری ارومیه
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی روز گذشته از مراحل نصب سیستم کمک ناوبری فرودگاه شهید باکری ارومیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمد علی نائل قراملکی مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی در این بازدید گفت:پس از اجرای عملیات فوندانسیون از اواسط مرداد ماه سال جاری کارهای اصلی سایت از جمله نصب کانترپوزها،اجرای عملیات سیویل ورک آغاز و ظرف شش هفته پیشرفت پروژه به ۸۰ در صد رسیده است که حدود دو هفته از برنامه زمان بندی جلوتر است.

وی با اشاره به اینکه برای نصب این سیستم ۲۰ میلیارد تومان هزینه می شود اظهار امیداوری کرد:ظرف یک ماه آینده عملیات نصب و راه اندازی سامانه DVOR/DMEفرودگاه ارومیه به پایان خواهد رسید و سیستم آماده عملیات وارسی پروازی جهت تایید عملکرد آن خواهد شد.

قراملکی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده با مرکز وارسی پروازی تا دو ماه آینده بعد از نصب نهایی دستگاه،وارسی پروازی انجام خواهد شد تا سامانه جدید کاملا عملیاتی و آماده سرویس دهی به پروازها شود. این سامانه در دو بخش هوایی و طرح تقرب فرودگاه شهید باکری ارومیه سرویس ناوبری هوایی ارائه خواهد داد.

دستگاه DVOR/DME یکی از پیشرفته ترین و بروز ترین سامانه های کمک ناوبری موجود در سطح کشور بوده که با ارسال اطلاعات همزمان موقعیت هواپیما را در آسمان نسبت به شمال مغناطیسی تعیین و فاصله هواپیما تا فرودگاه مقصد را مشخص می کند‌ با جایگزینی سیستم DVOR/DME به جایVOR/DMEتا حدود زیادی مشکلات مربوط به وجود موانع اطراف و تاثیر انها بر عملکرد سیستم از بین رفته و ایمنی پرواز به شکل قابل ملاحظه ی افزایش خواهد یافت.