افتتاح واحد تولید کامپاند و ورق های پلیمری در ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی

این واحد تولیدی با سرمایه گذاری 430 هزار دلار ارزی و 40 میلیارد تومان ریالی در زمینی  به مساحت 3500 مترمربع زمین و 2500مترمربع زیربنا به بهره برداری رسید .
با بهره برداری از این واحد تولیدی برای 17 نفر به صورت مستقیم فرصت اشتغال ایجاد شد.

این واحد قابلیت تولید 20 هزار تن کامپاند و 6 هزار تن ورق های پلیمری را در سال دارد .