برگزاری پنجمین جلسه شورای معادن استان به ریاست حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی

برگزاری پنجمین جلسه شورای معادن استان به ریاست حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی
پنجمین جلسه شورای معادن استان به ریاست حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

حسینی در پنجمین جلسه شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه معادن گفت: معادن استان ظرفت های بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال دارند ولی متاسفانه در سالهای گذشته این ظرفیت مورد غفلت قرار گرفته شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از صاحبان معادن استان اقدام به خام فروشی می کنند و این مسئله درآمد استان از فروش مواد معدنی را کاهش داده است .

وی گفت: استانداری از ایجاد و توسعه واحد های فراوری مواد معدنی حمایت می کند.

وی همچنین خواستار استفاده از تکنولوژی های جدید برای بهره گیری بهینه ازضایعات فراورده ای معدنی بویژه سنگ های تزئینی شد.