بهره برداری و آغاز اجرای چند طرح اقتصادی و عمرانی در شهرستان شاهین دژ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

  • با حضور شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی فاز اول عملیات مکانیکی طرح آبخیزداری زیر حوزه روستای بی بی کند شاهین دژ با اعتبار بالغ بر 10میلیارد ریال به بهره برداری رسید

  • آغاز اجرای طرح یک روستا- یک محصول با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در شاهین دژ

این طرح در زمینه ایجاد کارگاههای فرش دستباف با برند فرش افشار با متراژهای 6,9و12متری با پرداخت تسهیلات بانکی وایجاد اشتغال برای 60 نفر در روستای قوزلوی افشار بخش مرکزی شاهین دژ اجرا می شود.

  • بهره برداری از طرح گازرسانی به دو روستای آلچین وقطور در بخش کشاورز شاهین دژ با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

  • کلنگ زنی طرح سالن ورزشی چمن مصنوعی سرپوشیده در بخش کشاورز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برای اجرای این طرح 10 میلیارد  ریال اعتبار در نظر گرفته شده است .