معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

دستگاههای اجرایی مناسب سازی را بر اساس نیاز معلولان و نه رفع تکلیف انجام دهند/ عملکرد ها در بحث مناسب سازی در ادارات و اماکن عمومی رصد می شود

دستگاههای اجرایی مناسب سازی را بر اساس نیاز معلولان و نه رفع تکلیف انجام دهند/ عملکرد ها در بحث مناسب سازی در ادارات و اماکن عمومی رصد می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی یکی از حقوق اساسی جامعه معلولان را اجرای دقیق مناسب سازی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی اجرای دقیق مناسب سازی را نه اثر رفع تکلیف بلکه بر اساس وظایف قانونی که دارند به درستی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ آیدین رحمانی در جلسه ستاد مناسب سازی با تاکید بر رعایت حقوق معلولان برابر با ارزشهای والای انسانی و نیز قانون جامع حمایت از معلولان تصریح کرد: اجرای کامل مناسب سازی در اماکن دولتی و عمومی رصد می شود.

وی گفت: دستگاه های اجرایی اعتبارات اجرای مناسب سازی را در بودجه سالانه منظور کنند.

رحمانی همچنین خواستار احیای دقیق کارکرد دستگاه های اجرایی در اجرای مناسب سازی شد.