کسب رتبه نخست محیط کسب و کار توسط استان آذربایجان غربی در بهار1398

کسب رتبه نخست محیط کسب و کار توسط استان آذربایجان غربی در بهار1398
استان آذربایجان غربی رتبه اول بهترین محیط کسب و کار در بهار 1398 را در پایش ملی محیط کسب و کار ایران را که توسط  اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران انجام شده است ، بدست آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی به نقل از اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه  ، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار 1398، رقم شاخص ملی،6.17 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان1397 با میانگین 6.27) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1398، تا حدودی مساعدتر شده است و استان آذربایجان غربی با کسب شاخص 5.40 رتبه نخست در این پایش را کسب نموده است.