پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید

پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید
پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان ظهر امروز با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان ظهر امروز با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

برای اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیاردریال اعتبار هزینه شده است.

این طرح بطول ۸۵۰ متر و عرض ۱۸ متر در ۲ باند هفت و نیم متری با تعداد ۳۲۰ عدد شمع به عمق ۱۲ متر احداث شده است.